EU-BILAG-1 og Strategi for Kontaminationskontrols indvirkning på rengøring og desinfektion

Looking down on a table in a lab - the new Annex 1 regulations

STERILITET er en vigtig kvalitetsegenskab for en gruppe af lægemidler, der skal være sterile. Konsekvenserne af ikke-sterilitet er direkte patientskade og høj risiko for patienten. Derfor er det afgørende at identificere og forhindre potentielle faktorer, der kan føre til produktkontaminering, når målet er patientsikkerhed og konsekvent produktion af kvalitetslægemidler.

Strategi for Kontaminationskontrol (CCS)-tilgangen vil løbende identificere, videnskabeligt evaluere og effektivt kontrollere potentielle kontamineringsrisici i forhold til produktkvaliteten. For at vurdere risikoen for ikke-sterilitet er en strategi for kontaminationskontrol en forudsætning for proces og system. Dette vil omfatte en vurdering, anerkendelse og afhjælpningsproces for forureningsrisici fra potentielle uvedkommende kilder til endotoksin/pyrogen-, partikel- og mikrobielforurening såsom personale, materialer og det omgivende miljø, og hjælpe med hurtig påvisning af potentielle kontaminanter i miljøet og produktet.

For lægemiddelproducenter og deres leverandører udgør forurening af enhver art, der fører til produkt- eller produktionstab, en betydelig risiko. Som nylige begivenheder, såsom fremmed partikelforurening (https://www.fiercepharma.com/pharma/contaminant-moderna-covid-19-vaccine-vials-found-japan-was-metallic-particles-report), har vist, kan dette føre til forsyningsflaskehalse for individuelle lægemidler eller grupper af lægemidler. Producenter bør designe deres produktionsfaciliteter, -udstyr og -processer og implementere Risikostyring (QRM) for at sikre passende kontaminationskontrol for at minimere eller opdage kontamination. (2) Et holistisk syn er foreslået i det reviderede EU-bilag 1 Aug_2022 for partikler, mikrobiel- og pyrogenforurening

CCS's indvirkning på rengøring og desinfektion

Det nyligt reviderede EU-bilag-1 uddyber forskellige opdaterede forventninger til renrumsrengøring, desinfektion og dekontaminering. Inden vi går videre, så lad os kende forventningerne defineret i EudraLex Del 4, Bilag-1, aug-2022

 • "CCS" er et centralt principområde for at minimere risici for mikrobiel-, partikel- og endotoksin/pyrogen-kontamination for producenter af sterile produkter (afsnit 2.3)
 • Renrumsrengøring og -desinfektion er et nøgleelement som en del af CCS (afsnit 2.5)
 • "Forudgående rengøring" er et nøgletrin i programmet for at fjerne overfladeforurening.
 • "Validering af desinfektionsmiddel" er en nøglefase i programmet

Rengøring: En proces til fjernelse af forurening, f.eks. produktrester eller rester af desinfektionsmiddel.

Desinfektion: Den proces, hvorved reduktionen af antallet af mikroorganismer opnås ved et produkts irreversible virkning på deres struktur eller metabolisme, til et niveau, der anses for at være passende til et defineret formål

Dekontaminering - Den totale proces med fjernelse eller reduktion af eventuelle forurenende stoffer (kemikalier, affald, rester eller mikroorganismer) fra et område, en genstand eller en person. Den anvendte dekontamineringsmetode (f.eks. rengøring, desinfektion, sterilisering) bør vælges og valideres for at opnå et renhedsniveau, der passer til den påtænkte anvendelse af det dekontaminerede emne.

De 4 primære overvejelser fra EudraLex Del 4 Bilag-1

En Strategi for Kontaminationskontrol (CCS) - Centralt principområde

 • Den kombinerede strategi for CCS bør etablere robust sikkerhed for forebyggelse af kontaminering.
 • Kontaminationskontrol og foranstaltninger, der tages for at minimere risikoen for kontaminering fra mikrobielle, endotoksin/pyrogen- og partikelkilder, omfatter en række indbyrdes relaterede hændelser og foranstaltninger.
 • Potentielle kilder til forurening kan tilskrives mikrobielt og cellulært affald (f.eks. pyrogen, endotoksin) såvel som partikler (f.eks. glas og andre synlige og mindre synlige partikler).

Renrumsrengøring- og desinfektion er nøgleelementer i CCS'en

Som specificeret i forskellige afsnit 2.5 (xiii), 4.6, 4.33, 4.7, 4.12, 8.47 og 8.49 beskrives rengøring og desinfektion som et nøgleelement i CCS med følgende overvejelser:

 • Behovet for passende risikovurdering og afværgeforanstaltninger bør omfatte et specifikt desinfektionsprogram/dekontamineringsstrategi.
 • Flytning af materiale eller udstyr fra lavere klassificerede eller uklassificerede områder til rene områder af højere klasse bør gennemgå rengøring og desinfektion
 • Desinfektion af renrum er særlig vigtig • Desinfektionsmidler og rengøringsmidler, der anvendes i klasse A- og klasse B-områder, skal være sterile før brug
 • Desinfektionsmidler, der anvendes i klasse C- og -D, kan også kræves at være sterile, hvis det er bestemt i CCS
 • Tilstrækkelig koncentration til specificeret kontakttid til at ødelægge bakterie- og svampesporer

Rengøring før desinfektion er en nøglefase i rengørings- og desinfektionsprogrammet

Som specificeret i forskellige afsnit 2.5 (xiii), 4.6, 4.33, 5.4 beskrives rengøring som en nøglefase i CCS med følgende overvejelser:

 • Rengøringsprocessen forud for bio-dekontamineringsfasen er afgørende
 • Forudgående rengøring for at fjerne overfladeforurening bør udføres
 • Rengøringsprogrammer bør effektivt fjerne rester af desinfektionsmiddel
 • Rengøringsprocessen bør valideres
  • for at fjerne eventuelle rester eller snavs, der ville have en skadelig indvirkning på effektiviteten af det anvendte desinfektionsmiddel.
  • For at minimere kemikalie-, mikrobiel- og partikelforurening af produktet under processen og før desinfektion.

Validering af desinfektionsmidlets effektivitet er en central fokusfase i programmet

Som specificeret i afsnit 4.34, "desinfektionsprocessen bør valideres", som nu skal omfatte:

 • Omfattende valideringsstudier
 • Empirisk demonstration af egnethed og effektivitet af desinfektionsmidler på specifik måde, hvorpå de vil blive brugt.
 • Skal understøtte udløb for brug ved forberedte opløsninger

Ecolab Global Technical Consultants (GTC'er) kan guide dig gennem de nødvendige trin for at give dig forbedret kontrol

Ekspertise - GTC-teamet overvåger proaktivt lovgivningsmæssige ændringer i industrien gennem samarbejde med tilsynsorganer såsom EU GMP, USP, PDA, CEN og EPA

Evaluering - Vores GTC vil udføre en dybdegående gennemgang for at hjælpe med at identificere og dokumentere risiciene for dit renrum og hjælpe dig med at arbejde på at lukke eventuelle huller i din strategi.

Dokumentation - i samarbejde med kunden tilbyder Ecolab omfattende dokumentationspakker for at rationalisere accept af risici eller dokumentere den løsning til kontaminationskontrol, der er blevet implementeret for at mindske risici som aftalt med kunden.

Validering - Vores GTC-team er eksperter i valideringsprocesserne og kan støtte dig gennem de aktiviteter, der er nødvendige for at udføre overensstemmende og vellykkede valideringer som en del af din strategi til kontaminationskontrol

Referencer:

1. Europa-Kommissionen - EudraLex Del 4, bilag-1, fremstilling af sterile lægemidler, august_2022

2. Hvordan man udvikler og dokumenterer en strategi for kontaminationskontrol, et vejledningsdokument fra ECA Foundation Version 1.0; januar 2022

Ecolab Life Sciences logo

Karan R. Khairnar

Global Technical Consultant Manager,
Ecolab Life Sciences

Ecolabs Life Sciences-afdeling er dedikeret til udviklingen af de bedste produkter og tjenester til at støtte vores kunder i medicinalindustrien samt plejeproduktindustrien.


Relaterede artikler

Annex 1 Masterclass Webinar Series - group of Ecolab experts

Masterclass bilag 1

Webinarserie

Få mere at vide om de nye Bilag 1-krav, og hvordan du overholder deadline med vores nye Masterclass-webinarserie.