Opretholdelse af fødevaresikkerhed og hygiejnestandarder i slagte- og kødindustrien er afgørende for at kontrollere 
patogener og reducere krydskontaminering. Den er afhængig af effektiv allergen- og patogenkontrol, rengørings- og desinfektionspraksis, samt overvågningssystemer. Hos Ecolab arbejder vi sammen med dig for at sikre, at du har de løsninger og den støtte, du skal bruge for at opnå dette.

 
Mænd på række ved kyllingeslagteriet

Allergen- og patogenkontrol


Håndtering af allergener og bekæmpelse af patogener er afgørende for at opretholde sikkerheden og kvaliteten i proteinproduktionen.

Derfor er vores udvalg af produkter og programmer designet til at give dig mulighed for at:

 • Opdage, eliminere og forebygge
  dannelsen af biofilm.
 • Kontrollere krydskontamination
  og forhindre spredning af patogene mikroorganismer.

   
 
 • Eliminere risiko for fødevaresikkerhed
  med patogenfri produktion.
 • Undgå krydskontamination
  ved at styre hygiejne ved allergeners indgang.
 • Træne og uddanne
  personalet med skræddersyet vidensbaseret træning.
 • Være klar til inspektion og revision
  med relevant dokumentation

En blå slange sprøjter gulvet

Rengøring og desinfektion


At opretholde høje standarder inden for fabrikshygiejne er afgørende for at opnå kommerciel styrke inden for fødevaresikkerhed.

Derfor er vores udvalg af produkter og programmer designet til at give dig mulighed for at:

 • Tage kontrol over almen hygiejne med overfladedesinfektion uden skylning.
 • Opnå mikrobiologisk sikker fødevareproduktion med udstyr til skumrengøring i åben fabrik.
 • Forebygge mikrobiel vækst i svært tilgængelige områder.
 
 • Reducere risikoen for krydskontaminering ved at fjerne rester fra transportbånd.
 • Forebygge spredning af dyresygdomme ved at opretholde dyrevelfærd og indgangshygiejne.
 • Reducere risikoen for brand med ikke-brændbare produkter.
 • Reducere risikoen for fødevareforurening med kasse- og tunnelvaskeprodukter.
 
hænder og en ipad

Overvågningssystemer


At have effektive overvågningssystemer af desinfektion installeret er afgørende for at opretholde og forbedre fødevaresikkerheden.

Derfor er vores overvågnings- og kontrolplatform designet til at give dig mulighed for at:

 • Have fuldt overblik over manuel rengøringsproces, resultater og målinger.
 
 • Tage begrundede beslutninger for træning, vedligeholdelse og løbende forbedringer.
 • Overgå til mere progressive sikkerhedsprogrammer, der opfylder krav til inspektion og revision.