Jane Forbes

Jane Forbes

KVALIFIKATIONER:

  • Farmaceutisk mikrobiolog
  • +18 års erfaring med smittekontrol i renrum
  • Provisorisk IRCA-akkrediteret GMP-auditør
  • Ekspert i effektive desinfektionsprotokoller, steriliseringskontrol og kvalitetssikring

Jane Forbes
European Technical Consultant

Jane har mere end 18 års erfaring som farmaceutisk mikrobiolog i medicinal- og biotechindustrien. Hun har erfaring med at arbejde i klassificerede renrum inden for produktion af en række lægemidler, inklusive vacciner, storproduktion og biofarmaceutiske produkter.

Jane har bestridt forskellige stillinger inden for mikrobiologien og har dybdegående viden om mikrobiologiske metoder og udstyr inklusive: miljøovervågning, endotoksin-test, medieforberedelse, kulturvedligeholdelse, identifikation af organismer med DNA-sekventering, sterilisering, test af biobyrde og disinficeringseffektivitet. Janes ansvarsområder har blandt andet været metodeudvikling for en international producent og udviklingen af nye metoder til kvalitetskontrol til kundeprodukter, der også indebar installation og validering af hypermoderne GMP-udstyr.

Jane er teknisk specialist i teamet for global validering hos Ecolab Life Sciences. I denne rolle som brancheekspert giver Jane råd og vejledning i bedste praksis inden for smittekontrol i et GMP-miljø. Herudover er Jane projektleder for studier af desinficeringseffektivitet. Dette indebærer gennemgang af valideringsprotokoller, testmetoder og resultater for at sikre, at de opfylder de lovgivningsmæssige forventninger, samarbejde med eksterne laboratorier og levere videnskabelig argumentation for valideringsarbejdet til godkendelse i omstillingsprocesserne hos kunderne.