Sunil Patel

Sunil Patel

KVALIFIKATIONER:

  • MSc i kemisk produktdesign, BS i kemiteknik
  • +12 års erfaring med CIP/COP i sterile og ikke-sterile produktionsmiljøer
  • FDA 483'er og Warning Letters gruppeleder med mere end 6000 globale deltagere
  • Solid erfaring med revision af retningslinjer (MHRA, FDA, EMA, Health Canada)

Sunil Patel
Senior Global Technical Manager, NA

Sunil har mere end 14 års erfaring med fremstilling og validering i cGMP-, FDA-, EU- og ISO-regulerede brancher.

Sunil har en solid baggrund inden for rengøringsvalidering (CIP, COP, manuel), procesvalidering og -design, renfunktioner (WFI, PW, ren damp, ren luft, rene gasser), HVAC, projektledelse, sterilisering og validering af behandlingsudstyr. Sunils ekspertise dækker også over procesoptimering og forbedring, overholdelse af lovgivningen og metoder til risikostyring i medicinal- og biofarmaceutikaindustrien.

Før han startede hos Ecolab, bestred Sunil en række valideringsstillinger som konsulent og medarbejder med større og større ansvar i medicinal- og biofarmaceutikaindustrien, herunder hos Catalent, Eisai, Pfizer, Teva og Novartis.

Sunil startede sin karriere i 2005 som Project Engineer konsulent i Storbritannien med tilsynsførelse af opstart, bestilling og valideringsaktiviteter for forskellige medicinalvirksomheder. Han har ekspertise i udvikling af omkostningseffektive, sikre og godkendte valideringsprogrammer til rengøring.

Gennem årene har Sunil med stor succes stået i spidsen for adskillelige komplekse rengøringsprojekter ved hjælp af risikostyringsværktøjer til at identificere og begrænse risikoen for krydssmitte. Han har udviklet og implementeret standardiserede valideringspraksisser til rengøring på globalt plan og gennemfører mange træningsprogrammer. Herudover har han erfaring med forandringsledelse, afvigelser som følge af rengøringsfejl og revision af valideringsprogrammer til rengøring.