Yderligere oplysninger om privatlivets fred for indbyggere i EU, EØS eller Storbritannien

Hvis du befinder dig i EU, EØS i Storbritannien, giver GDPR dig følgende databeskyttelsesrettigheder:

  • Retten til at få adgang til, opdatere eller slette de personlige oplysninger, vi har om dig.
  • Retten til berigtigelse. Du har ret til at få dine personlige oplysninger berigtiget, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.
  • Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Retten til begrænsning. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
  • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
  • Retten til at trække samtykke tilbage. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, hvor vi forudsatte dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.

Retsgrundlag for behandling

Hvis du befinder dig i EØS eller en jurisdiktion, der kræver et lignende retsgrundlag for behandling, afhænger vores juridiske grundlag for at indsamle og bruge de personlige oplysninger, der er beskrevet i denne erklæring, af de personlige oplysninger, vi indsamler, og den specifikke kontekst, vi indsamler dem i.

Vi kan behandle personoplysninger, fordi:

  • Det er nødvendigt for gennemførelsen af en kontrakt mellem dig og Ecolab;
  • Du har givet os samtykke til at gøre det (i gældende jurisdiktioner);
  • Behandlingen er i vores legitime interesse som den dataansvarlige, når den legitime interesse ikke tilsidesættes af dine rettigheder;
  • Ecolab skal overholde loven.

Storbritannien har du ret til at indgive en klage til Information Commissioner: www.ico.org.uk

EU har du ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.  For at finde din lokale myndighed kan du tjekke listen på European Data Protection Boards hjemmeside:  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

For at fremsende en anmodning vedrørende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte dataprivacy@ecolab.com.